Інновацій в освіті: філософсько-освітній аспект

/Сагуйченко В.В./

Формування системи викладання світоглядних дисциплін філософсько-го циклу в перші роки радянської влади в Україні на прикладі кафедри філософії та соціології Національного фармацевтичного університету

/Іванова К. А., Хіріна Г. О., Кулакова О. М./

Входження постнекласичного гумані-тарного поняття «хаос» в освітню сферу: соціально-філософський аспект проблеми соціалізації особистості

/Селіверстова А. С./

Альтернативна освіта як предмет філософсько-освітнього дискурсу

/Жукова Г.В./

Религия, техника, культура: дискурсы взаимодействия

/Добродум О.В./

Проблема людини в інформаційному суспільстві

/Поліщук О. С., Поліщук О. В./

Протиріччя як інструмент рефлексії культури

/Яценко О. Д./

Еволюційні трансформації ідей прагматизму

/Осіпцов А. В., Цибулько О. С./

Комунікативний горизонт сучасного суспільства у дзеркалі перспектив та обмежень

/Кузьоменська Л. Г./

Афективні фактори сумісного емоційного простору

/Ревін Ф. Г./