З. Ф. Самчук

ТЕКСТ ПОЛІТИКИ НА ТЛІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ КОНТЕКСТІВ І ПІДТЕКСТІВ ЯК ВІДСУТНІЙ ЕЛЕМЕНТ ОСВІТНЬОГО ДИСКУРСУ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.24(6)-1


О. В. Мальцев

ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ПРОСТІР ЯК ОБУМОВЛЕННІСТЬ ПАМ’ЯТІ В РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.24(6)-2


В. Л. Савельєв, О. Д. Яценко

ОСВІТА ДОРОСЛИХ ЯК СТРАТЕГІЯ “ДОРОСЛІШАННЯ” ДЕМОКРАТІЇ: ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.24(6)-3


О.М.Задорожна

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.24(6)-4


І. Ю. Хміль

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МЕДИЧНОГО ПРАВА

DOI 10.33930/ed.2019.5007.24(6)-5


Н. А. Лопіна

СТРУКТУРА КУРСУ “ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ РОЗРОБКИ ЕЛЕКТРОННИХ КУРСІВ В СФЕРІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ” ПІСЛЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ПАНДЕМІЄЮ COVID-19 У СВІТІ

DOI 10.33930/ed.2019.5007. 24(6)-6


В. С. Фуркало

ФІЛОСОФСЬКЕ ПІДҐРУНТЯ РЕЛІГІЄЗНАЧОЇ ОСВІТИ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.24(6)-7


І. В. Кундеренко

ДУХОВНА ОСВІТА В ПРОТЕСТАНТСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ: ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУЛЮВАННЯ ПОНЯТЬ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.24(6)-8


Н. М. Марюхно

ПИТАННЯ СЕНСУ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ ТА ЙОГО РОЗУМІННЯ ІВАНОМ ПРОХАНОВИМ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.24(6)-9