О. Д. Джура, Н. М. Рідей, К. С. Шовш, А. В. Білецька

РОЛЬ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ АКАДЕМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ЗВО

DOI 10.33930/ed.2019.5007.19(1)-1


А. В. Сакун

ДІАЛОГІЗМ ЯК ПРИНЦИП СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.19(1)-2


С.О.Терепищий, Г.В. Хоменко

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ КОНФЛІКТУ: ЕВОЛЮЦІЯ ВІД СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ ДО СУСПІЛЬСТВА ПОРОЗУМІННЯ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.19(1)-3


Г. Д. Берегова

ФІЛОСОФІЯ ПРИРОДИ У СВІТОГЛЯДІ ОСОБИСТОСТІ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.19(1)-4


В. О .Нікітенко

КРЕАТИВНО-ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ ЛІН-ВИРОБНИЦТВА ЯК ЧИННИКА ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА

DOI 10.33930/ed.2019.5007.19(1)-5


Р. В. Множинська

МІЖКОНФЕСІЙНІ ВЗАЄМИНИ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІ СТ. ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОСВІТУ ТА КУЛЬТУРУ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.19(1)-6


Л. М. Степаненко

НАУКОВА РОБОТА У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО ВЗАЄМОДІЇ З МАРГІНАЛЬНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ГРУПАМИ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.19(1)-7


Т.М. Мелентьєва, О. М. Кулакова

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ У ХАРКОВІ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.19(1)-8


О.С. Цибулько

ДУХОВНІСТЬ У ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.19(1)-9


Н. А. Доценко

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗМІСТ  ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З АГРОІНЖЕНЕРІЇ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

DOI 10.33930/ed.2019.5007.19(1)-10