випуск 7 (8)

Petinova O.Sociohumanitarian habitus of homo economicus economic education in the modern Ukrainian society

Кивлюк О.П., Мордоус І.О. Гра як феномен філософської антропології в контексті віртуалізації суспільства

Титова Н.М. Модель психолого-педагогічної підготовки педагогів професійного навчання

Гуменюк Т.Б. Концепція підготовки бакалаврів професійної освіти з технічних спеціалізацій в університетах

Чумаченко Д.В. Аналіз стану підготовки педагогів професійного навчання з документознавства в педагогічних університетах

Білан А.М. Формування методичної готовності майбутнього вчителя до роботи в умовах інформаційно-освітнього середовища

Ключкович Т.В. Передумови та чинники трансформації вищої педагогічної освіти в Словацькій Республіці

Парфьонова О.І. Філософія освіти соціально-філософські проблеми та тенденції розвитку сучасної української шкільної освіти

Хромець В.Л. Форми отримання богословської освіти та їх розвиток в перспективі трансформацій богословської освіти майбутнього