випуск 6 (6-7)

Демченко О.М. Конструктивне формування у студентів умінь професійного спілкування іноземною мовою- обгрунтування педагогічних умов

Дідик А.О., Іщенко С.М. Професійно спрямоване вивчення курсу ‘Електромеханіка та електроніка’ майбутніми педагогами професійного навчання

Жукова Г.В. Зміст професійної підготовки майбутніх вихователів до навчання англійській мові дошкільників

Ільїна Г.В. Концепт ‘уяви’ в процесах формування візуального мислення

Литвиненко Т.С. Ретроінновація філософсько-педагогічної спадщини Григорія Сковороди у счасній українській дошкільній освіті

Мокієнко М.М. Сучасне п’ятидесятницьке вчення про зцілення

Парфьонова О.І. Управління та адміністрування шкіл-призначення керівника закладу освіти (зміни у законодавстві України)

Титова Н.М. Значення професійної мобільності у психолого-педагогічній підготовці педагогів професійного навчання

Феденько С.М. Самостійна позааудиторна робота у системі професійної підготовки майбутніх фахівців фармації