випуск 2

Kotovska O.V. Complex methodology analysis of hypertext in computer discourse

Kyvliuk O.P. Reflection og the phenomenon of information pedagogy in the cotext of educational discourse

Nikitenko V. Educational discourse of tourism business in the context of information society

Воронкова В.Г., Кивлюк О.П. Формування нової концепції інноваційної освіти в умовах глобалізації

Добродум О.В. Конфесійна онлайн-освіта (православний сегмент)

Коржук О.С. Осмислення феномену чуйного ставлення вихователя до дітей дошкільного віку у психолого-педагогічних дслідженнях

Куцепал С.В. Особливості соціалізації особистості в топосі інформаційного суспільства

Луценко І.О. Формування у майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти дитиноцентрованої мотивації до професійної діяльності

Мордоус І.О. Комплексний підхід у підготовці вихователя дітей дошкільного віку з правом навчання іноземної мови

Нежива О.М. Національна ідея та освітня політика

Пироженко П. Основні напрями реформування загальної середньої освіти в Україні та Китаї

Федоренко І.В., Федоренко М.І. Особливості формування інформаційної компетентності у майбутніх спеціальних психологів

Черниш Т.М. Формування універсалій освітньо-гуманітарного дискурсу інформаційного суспільства (теоретико-методологічні виміри)

Шевченко В.В. Компетентності викладача, як керівника. критерії ефективності

Яценко О.Д. Античний принцип пайдеї перед викликами сучасної соціокультури