випуск 1

Александров Д.В. Конструктивістська парадигма як філософське підгрунтя сучасної вищої освіти

Андреєв Д.Я. Впровадження інтерактивних освітніх середовищ для організації і контролю самостійної роботи студентів

Банах В.А. Стратегії підвищення якості освіти як стратегія інноваційного розвитку суспільства, держави і особистості

Бойко Д.Р. Структурно-семантичні особливості багатокомпонентних термінів англійської та української мов

Братанич А.А. Особливості особистісно орієнтованого навчання студентів у вищому навчальному закладі

Вашкевич В.М., Морозов В.В. Інформаційний вимір педагогічного дискурсу

Кивлюк В.О. Модель перекладу англійських комп’ютерних термінів на українську мову

Кивлюк О.П. Неформальна освіта в концепції lifelong learning

Немчинов І.Г. Виховання ‘нової людини’ у Росії XVIII ст. у контексті соціального конструювання

Поворознюк С.І. Роль лінгвокультурології у процесі професійної підготовки майбутніх вихователів

Поліщук Н.В., Поліщук В.Р. Освітні стратегії формування духовності молоді в епоху інформаційно-високотехнологічного прогресу

Терепищий С.О. Освітній ландшафт у предметному полі філософії освіти

Чорний О.В. Застосування міждисциплінарного підходу до галузевих дисциплін в межах лінгвістичного дослідження